VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką

Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

Klimato kaita yra didžiausią susirūpinimą kelianti žmonijos problema ir ji vyksta greičiau nei buvo galima tikėtis. Žmonija jau išnaudojo 2/3 atmosferos taršos limito, kurį viršijus Žemės temperatūra pakils daugiau nei 2oC, ir klimatas galipasikeisti neatpažįstamai. Jei kasmetinis CO2 išmetimų kiekis išliks toks, koks yra dabar, šią ribą pasieksime jau 2037 metais! (remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 5-ąja ataskaita (IPCC AR5), 2013).

Nors besikeičiantis klimatas darys didelę įtaką mūsų visuomenei jau netolimoje ateityje, pastebima, kad Lietuvos visuomenė, politikai ir valdžios institucijos klimato kaitos problemai skiria per mažai dėmesio. Lietuvos NVO turėtų stiprinti savo veiklą ir bendradarbiavimą šioje srityje. Būtent tam ir skirtas skirtas projektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“.

Projektu siekiama sutelkti klimato kaitos srityje veikiančias NVO Lietuvoje ir didinti jų įsitraukimą į klimato kaitos politiką.

Projektas prasidėjo 2013 m. rugsėjį ir truks metus. Bendra projekto vertė – 153 453 Lt. Didžiąją dalį (138 107 Lt) lėšų projektui gauta iš Norvegijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos. Kitos lėšos - partnerių įnašas.

Projektą įgyvendina:
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“;
VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“;
Aplinkosaugos koalicija.

Projekto veiklos:
– Organizuosime advokatavimo mokymus NVO darbuotojų kompetencijai kelti;
– Parengsime advokatavimo klimato kaitai gaires;
– Dalyvausime viename svarbiausių klimato kaitos renginių – Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių pasauliniame susitikime (COP19) Varšuvoje;
– Įsitrauksime į tarptautinių NVO tinklų, dirbančių KK politikos srityje, veiklą;
– Organizuosime apvaliojo stalo diskusijos aktualiausiais Europos Sąjungos klimato kaitos politikos klausimais;
– Teiksime savo pozicijas politikams klimato kaitos klausimais;
– Pristatysime visuomenei ir žiniasklaidai naujausius mokslinius tyrimus bei klimato kaitos prognozes, remdamiesi Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitomis (IPCC);
– Organizuosime mokymus žiniasklaidos atstovams apie klimato kaitos mokslą ir svarbiausių dokumentų interpretavimą;
– Viešinsime klimato kaitos temą ir pagrindinius įvykius visuomenėje (per www.facebook.com/klimatokaita ir www.aplinkosauga.lt);
– Analizuosime 2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą kandidatų pocizijas klimato kaitos politikos atžvilgiu.

Projektą finasuoja:


Projekto partneriai:
 

Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas