VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Ką apie klimato kaitą sako Lietuvos politinių partijų EP rinkimų programos?

2014-05-22
 
EP rinkimams artėjant peržiūrėjome visų dešimties EP rinkimuose dalyvaujančių partijų rinkimų programas, kad žinoti, ką teigia ir kartais – ką nutyli apie klimato kaitą, savo rinkimų programose partijos, siekiančios mūsų vardu priiminėti sprendimus dėl ES ateinančius penkerius metus. Jose ieškojome partijų nuostatų apie klimato kaitą, AEI, energijos efektyvumą, atmosferos taršos kontrolę, europinius elektros tinklus, aplinkai draugišką buvo transportą ir kitus susijusius aspektus.

Mūsų džiaugsmui, net septyniose iš dešimties EP rinkimų programų buvo paminėta klimato kaita, penkiose – AEI, o energijos efektyvumas ar renovacija – dar penkiose. Tačiau rinkimų programos vertę sudaro ne tai, ar paminėti mums svarbūs raktiniai žodžiai, o tai, ar programų prioritetai ir siekiai prisidės prie pasaulinio atšilimo stabilizavimo 2°C ribose. Vienokių ar kitokių sąsajų su klimato kaita galima buvo visose, išskyrus vieną, programų.
 
Su pilna 2014 m. EP rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų rinkimų programų galite susipažinti parsisiuntę pdf dokumentą, arba Aplinkosaughos koalicijos interneto svetainėje http://aplinkosauga.lt/ka-apie-klimato-kaita-sako-lietuvos-politiniu-partiju-ep-rinkimu-programos/Daugiau nei trečdalis Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių politikų pasirašė pasižadėjimą dėl klimato kaitos politikos

2014-05-20
 
80 kandidatų į Europos Parlamentą, kiek daugiau nei trečdalis, dalyvaujančių Europos Parlamento (EP) rinkimuose, pasirašė pasižadėjimą dėl klimato kaitos politikos. Šią akciją organizavusios nevyriausybinės organizacijos (NVO) kvietė politikus pasisakyti, jog jie palaiko Lietuvos, ir drauge viso pasaulio, žmonių teises į saugų klimatą – galimybę gyventi saugioje aplinkoje. Pasižadėjimas dėl klimato kaitos nusako pagrindines klimato kaitos politikos nuostatas. Pasižadėjimus pasirašė politikai iš visų 10 rinkimuose dalyvaujančių partijų. Aktyviausiai į akciją įsitraukė Lietuvos žaliųjų partija bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Informaciją apie pasižadėjimą pasirašiusius politikus Lietuvoje galima rasti čia: http://aplinkosauga.lt/eprinkimai2014/.

„Akcija truko beveik du mėnesius. Galima buvo tikėtis, kad šioje akcijoje pagal pasirašiusiųjų kandidatų skaičių pirmaus tos partijos, kurių darbotvarkėje vyrauja aplinkosauginės idėjos. Labai džiugina, kad ir kitoms partijoms atstovaujantys kandidatai gana aktyviai įsijungė į akciją. Manome, kad norą dalyvauti akcijoje nulėmė ne tik partiniai interesai bet ir asmeninės politikų vertybės. Kita vertus tikimės, kad ir daugiau politikų palaiko mūsų idėjas, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių negalėjo pateikti pasižadėjimo“ – teigė viena iš akcijos koordinatorių VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorė Inga Ringailaitė. Ji sakė, kad pasižadėjimas – tai asmeninis politikų įsipareigojimas remti ambicingą klimato kaitos švelninimo politiką: mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatinti atsinaujinančią energetiką bei energijos efektyvumą.

NVO mano, kad toks asmeninis pasižadėjimas leidžia žinoti ko tikėtis iš konkrečių politikų dėl sprendimų, susijusių su klimato kaita. Šie pasižadėjimai nebus vien tuščia deklaracija, nes NVO ketina sekti kaip pasižadėjimus pasirašę Europos parlamento nariai balsuos ateinančios EP sesijos metu.

Dažnai, kalbant apie klimato kaitos švelninimą yra apsiribojama vien investicijų į reikalingas priemonės bei ekonominio efekto, kurį tos priemonės duos ar neduos, vertinimu. Tokiose diskusijose dažnai pamirštamas pagrindinis dalykas – klimato kaita nėra vien aplinkosauginė problema, ji įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą, ekonomiką, geopolitinius procesus. Nediegiant švelninimo priemonių žala žmonijai kainuos nepalyginamai daugiau nei dabartinės pastangos. Klimato kaitos stabilizavimas yra vienas iš didžiausių iššūkių Europos Sąjungai, kuri yra viena iš svarbių pasaulinės klimato kaitos politikos žaidėjų. Tad Europos Parlamento reikšmė formuojant klimato kaitos politiką yra ypač svarbi. Prisijungę prie šios akcijos Lietuvos politikai pademonstravo, kad jie suvokia šios problemos mastą ir svarbą ir neketina ignoruoti problemos, kuri rūpi nemažai visuomenės daliai: 2013 m. Eurobarometer tyrimas rodo, kad 50 % ES ir 41 % Lietuvos gyventojų klimato kaitą laiko viena svarbiausių pasaulinių problemų. Apklaustieji Lietuvoje taip pat manė, kad svarbu ir labai svarbu nustatyti atsinaujinančios energijos ir energijos efektyvumo didinimo tikslus (atitinkamai 89 % ir 91 % apklaustųjų).

Ši klimato kaitos pasižadėjimų akcija vyksta visoje Europos Sąjungoje. Apie akcijos eigą Europoje savo interneto svetainėje informuoja Climate Action Network - Europe (http://caneurope.org/voteforclimateaction/index.php?gktab=4). Tai – NVO tinklas, kuris jungia virš šimto dvidešimt organizacijų, dirbančių klimato kaitos srityje Europoje. Akciją palaiko devynios Lietuvos NVO. Akciją Lietuvoje koordinuoja „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje.

Daugiau informacijos:
· Inga Ringailaitė, DVI Darnaus vystymo iniciatyvos, tel. +370 686 60050, el. p. inga@dvi.lt;
· Gintarė Jonušauskaitė, Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje, tel. +370 643 23131, el. p. gintare.jonusauskaite@bef.lt.

Pasižadėjimus dėl klimato kaitos Lietuvoje jau pasirašė 14 Europos parlamento rinkimų dalyvių

Visoje Europoje prasideda akcija, kurios metu NVO kviečia politikus, dalyvaujančius Europos Parlamento rinkimuose, pasirašyti pasižadėjimus dėl aktyvių veiksmų mažinant klimato kaitą. Nors ši akcija dar tik prasidėjo, šiuos pasižadėjimus jau pasirašė 14 rinkimuose dalyvaujančių Lietuvos politikų. NVO parengtas klimato kaitos pasižadėjimas nusako pagrindines klimato kaitos politikos nuostatas, svarbias visiems piliečiams. Pasirašydami pasižadėjimą kandidatai pripažįsta, jog klimato kaita yra svarbi problema, o jos sprendimui reikalingi ambicingi Lietuvos, Europos ir viso pasaulio įsipareigojimai ir neatidėliotini veiksmai.

Akciją Lietuvoje palaiko 9 NVO. Informaciją apie pasižadėjimą pasirašiusius Lietuvos politikus galima rasti interneto svetainėje http://aplinkosauga.lt/eprinkimai2014/. Šią akciją visoje Europos Sąjungoje koordinuoja nevyriausybinių organizacijų tinklas Climate Action Network-Europe, jungiantis virš dviejų šimtų klimato kaitos srityje dirbančių organizacijų. Kiek politikų prisijungė prie pasižadėjimo dėl klimato kaitos visoje Europoje galima sužinoti apsilankius interneto svetainėje http://www.caneurope.org/voteforclimateaction.

Klimato kaita nėra problema, rūpinti tik NVO: 2013 m. Eurobarometer tyrimas rodo, kad 50 % ES ir 41 % Lietuvos gyventojų klimato kaitą laiko viena svarbiausių pasaulinių problemų. Be to, 80 % europiečių mano, kad valstybiniu lygmeniu turi būti nustatyti atsinaujinančių išteklių ir efektyvesnio energijos vartojimo tikslai. Tuo tarpu Lietuvoje, net 89 % apklaustųjų pasisako už atsinaujinančios energijos, kaip svarbaus ir labai svarbaus tikslo, nustatymą, o 91 % mūsų tautiečių tą patį galvoja apie energijos efektyvumo tikslą.

Pasižadėjimų dėl klimato kaitos akciją Lietuvoje koordinuoja „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir Baltijos aplinkos forumas. Daugiau informacijos apie vykstančią akciją jums gali suteikti:

Inga Ringailaitė, DVI Darnaus vystymo iniciatyvos, tel. +370 673 82158, el. p. inga@dvi.lt 

Gintarė Jonušauskaitė, Baltijos aplinkos forumas, tel. +370 643 23121, el. p. gintare.jonusauskaite@bef.lt
 
2014-04-17
 
 

Baigėsi projektas "Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!"

2014 m. kovo 31 d. baigėsi projektas "Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!".
Projekto metu (2012 m. rugsėjis - 2014 m. kovas) Šiaulių regione įvyko 14 seminarų pedagogams (pasiekta 420 unikalių kontaktų) ir 21 akcija moksleiviams, aplinkosauginis konkursas (konkurse dalyvavo 20 regiono mokyklų) bei baigiamoji konferencija (pasiekta 5020 unikalių kontaktų).
 
Šio projekto tikslas - ugdyti moksleivių ir mokytojų aplinkosauginį sąmoningumą ir skatinti juos pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą šviečiant apie atliekų tvarkymą, su juo susijusias aplinkos problemas ir jų sprendimo būdus. Projekto metų įgytos žinios pravers ne tik aplinkai neabejingiems akcijų ir seminarų dalyviams, jas galima pritaikyti pamokų metu, užklasinei veiklai.
 
Projekto vykdytyjai džiaugiasi visais pasiektais rezultatais, užmegztais naujais kontaktais su mokyklomos ir tikisi tolimesnio bendrdarbiavimo su mokyklų bendruomenėmis. Taip pat dėkojama mokykloms už nuoširdų bendradarbiavimą ir priėmimą, aktyvų dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje.Visi džiaugiasi įgyvendinta koncepcija, kad pedagogai ir moksleiviai SUŽINOJO ir PAPASAKOJO KITIEMS!
 
Projektą įgyvendino VšĮ "Darnaus vystymo iniciatyvos" (lektorės Inga Ringailaitė ir Viktorija Baranauskienė) drauge su partnere VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru (lektorės Angelė Mockutė, Šarūnė Rozanaitė, Karolina Kiesienė).
 
Projektą "Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!" (Nr.VP3-1.4-AM-09-K-02-044) finansavo Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas pagal priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas".
 
2014-03-31
 
 

EP rinkimai 2014

Iki gegužės 11 d. nevyriausybinės organizacijos kviečia kandidatus į Europos Parlamentą pasirašyti pasižadėjimą dėl klimato kaitos (pasižadėjimo pavyzdys, PDF). Mes, /Jūsų NVO pavadinimas/, esame viena iš 9 Lietuvos NVO, kurios palaiko šią akciją.

Prisijungdami prie šios akcijos kandidatai pripažįsta, jog klimato kaita yra svarbi problema, o jos sprendimui reikalingi ambicingi Lietuvos, Europos ir viso pasaulio įsipareigojimai ir neatidėliotini veiksmai. Šiuo pasižadėjimu kandidatai palaiko viso pasaulio žmonių teises į saugų klimatą ir galimybę gyventi saugioje aplinkoje.

Tokia klimato kaitos pasižadėjimų akcija vyksta visoje Europos Sąjungoje. Apie akcijos eigą Europoje savo interneto svetainėje informuoja Climate Action Network-Europe, nevyriausybinių organizacijų tinklas, kuris jungia kelis šimtus organizacijų, dirbančių klimato kaitos srityje.

Daugiau informacijos apie akciją rasite http://aplinkosauga.lt/eprinkimai2014/. Informaciją apie prie pasižadėjimo prisijungusius politikus taip pat skelbsime savo interneto svetainėje.
Pasirašytus klimato kaitos pasižadėjimus politikai gali siųsti paštu adresu VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, Konstitucijos pr. 23B-510, Vilnius, el. paštu inga@dvi.lt, arba įteikti asmeniškai iki gegužės 11 d.

Daugiau informacijos apie akciją jums gali suteikti:
• Inga Ringailaitė, DVI Darnaus vystymo iniciatyvos, tel. +370 673 82158, el. p. inga@dvi.lt 
• Gintarė Jonušauskaitė, Baltijos aplinkos forumas, tel. +370 643 23121, el. p. gintare.jonusauskaite@bef.lt
2014-03-26
 
 

Paskelbti projekto "Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!" aplinkosauginio konkurso nugalėtojai

2014 metų kovo 4 dieną surengta baigiamoji konferencija moksleiviams Kuršėnuose (Šiaulių rajonas), kurios metu buvo paskelbti ir apdovanoti aplinkosauginio konkurso nugalėtojai.
 
Pirma vieta skirta Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklai;
antra - Šiaulių Rėkyvos progimnazijai;
trečia - Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinei mokyklai.
 
Iš viso akcijose dalyvavo 21-a Šiaulių regiono mokykla ir net 20 mokyklų įsijungė į aplinkosauginį konkursą: aktyviai teikė paraiškas, siuntė įgyvendinto aplinkosauginio projekto fiksuotą medžiagą (nuotraukas, filmukus, prezentacijas). Akcijų, aplinkosauginio konkurso ir baigiamosios konferencijos metu iš viso pasiekta 5020 unikalių kontaktų.
 
VšĮ "DVI Darnaus vystymo iniciatyvos" ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras visiems dalyviams nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą projekte.
 
Akcijos, aplinkosauginis konkursas ir baigiamoji konferencija moksleiviams organizuojami vykdant projektą "Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!" (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044). Projektą finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas pagal priemonę "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas".
 
2014-03-05
 
 

Diskusija dėl 2030 m. ES tikslų bei Europos Parlamento ir Prezidento rinkimų kampanijos

Toliau vykstant diskusijai dėl 2030 m. ES tikslų bei įsibėgėjant Europos Parlamento bei Prezidento rinkimų kampanijoms, kviečiame aptarti galimybes tęsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą per apskrito stalo diskusiją kovo 13 d. 16 val.

Susitikimo metu pristatysime mūsų organizuojamą klimato kaitos pasižadėjimų kampaniją, skirtą EP rinkimuose dalyvaujantiems politikams. Kviečiame ir jus pasidalinti savo planais, kokios kitos aplinkos apsaugos, klimato kaitos ar socialines akcijos planuojamos artimoje ateityje, kad visi galėtumėme efektyviau bendradarbiauti ir taip pasiekti geresnių rezultatų savo visuomeninėje veikloje.

Susitikimo klausimai:
1. ES ir Lietuvos naujienos diskusijoje dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų 2030 m. Pranešėja – G. Jonušauskaitė, BEF
2. Politikų klimato kaitos pasižadėjimų kampanija ir galimybės NVO į ją įsijungti. Pranešėja – I. Ringailaitė, DVI
3. NVO planai (kviečiame pranešti iš anksto, jei norėtumėte pristatyti konkrečią iniciatyvą).
4. NVO atstovų pasisakymai, bendra diskusija.

Susitikimo vieta: viešbutis "City Gate", Bazilijonų g. 3, Vilnius. Prašome apie savo ketinimą dalyvauti susitikime pranešti iki kovo 7 d. el. paštu inga@dvi.lt, arba telefonu +370 673 82158.

Susitikimą organizuoja „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ (DVI) ir „Baltijos aplinkos forumas“ (BEF).
 
2014-03-03
 
 

Išsakykite politikui savo pociziją dėl klimato kaitos

Nusiųsk politikui laišką ir paragink imtis ryžtingų veiksmų mažinti klimato kaitą.
 
 
2014-02-28
 
 

Diskusija dėl Lietuvos pozicijos svarstant ES klimato kaitos tikslus 2030 metams

NVO, valstybės institucijų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių atstovus kviečiame į diskusiją dėl Lietuvos pozicijos svarstant naujus Europos Sąjungos klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslus 2030 m.
 
Diskusija vyks 2014 m. vasario 20 d. 13.00-17.00 val. LR aplinkos ministerijoje, 508 salėje, A. Jakšto g. 4, Vilnius. Renginio programą rasite čia.
Šio renginio tikslas – kartu su suinteresuotais visuomenės ir valstybės atstovais aptarti, kokia turėtų būti Lietuvos pozicija Europos Taryboje, svarstant ES klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslus 2030 m.
 
2007 m. Europos Sąjunga patvirtino savo klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslus nuo 2009 m. iki 2020 m.: 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus (lyginant su 1990 m.), ne mažiau nei 20 % visų galutinės energijos sąnaudų tenkinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei didinti energijos vartojimo efektyvumą sutaupant iki 20 % pirminės energijos (lyginant su 2005 m.). Siekdama užtikrinti klimato kaitos ir energetikos politikos tęstinumą 2014 m. Europos Sąjunga pradeda svarstyti naujus įsipareigojimus 2020-2030 m. periodui. Neseniai Europos Komisija pristatė galimų klimato kaitos švelninimo ir energetikos politikos tikslų poveikio vertinimo analizę ir savo poziciją šiuo klausimu. Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, svarstys šį klausimą Europos Taryboje 2014 m. kovo 21 d.
 
Pagrindiniai klausimai diskusijai
1. Kokius ŠESD išmetimų mažinimo tikslus turi palaikyti Lietuva? Ar Europos Komisijos pasiūlytas ŠESD išmetimų sumažinimas 40% – pakankamas tikslas?
2. Kokia turėtų būti klimato politikos tikslų struktūra? Trijų privalomų tikslų poveikis Lietuvai: ŠEDS išmetimų mažinimas, atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas.

Prašome apie savo ketinimą dalyvauti renginyje pranešti iki vasario 14 d. el. paštu inga@dvi.lt, arba telefonu +370 68660050.
 
Renginį organizuoja „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir „Baltijos aplinkos forumas“ drauge su LR aplinkos ministerija. Projektą „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos.
 
2014-02-03

Vyksta aplinkosauginio konkurso darbų vertinimas

Pranešame, kad vis dar vyksta projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok?“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) aplinkosauginio konkurso „Šių dienų aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimo būdai“ darbų vertinimas.
 
Apie konkurso nugalėtojus pranešime mūsų tinklapyje bei informuosime asmeniškai.
 
Linkime visiems sėkmės!
 
Projektą finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas pagal priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“.
 
2013-11-27
 

Kviečiame SAVANORIAUTI!

VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ (DVI) plečia savo veiklą ir šiuo metu aktyviai ieško SAVANORIŲ, dirbti projektuose klimato kaitos ir žaliosios ekonomikos srityje.
 
Savanoriams SIŪLOME tokias veiklas: rinkti ir analizuoti informaciją apie klimato kaitos aktualijas ir žaliąją ekonomiką, Lietuvos įmonių požiūrį į žaliąją ekonomiką, aplinkosaugą ir darnųjį vystymąsi, rengti informaciją ir tvarkyti interneto svetainę ir „facebooko paskyrą“, pagalba organizuojant renginius, tvarkant projektų dokumentus.
 
Reikalavimai savanoriui: domėtis aplinkos apsauga, darniu vystymusi, ar klimato kaita. Gali studijuoti aplinkos inžineriją, aplinkos apsaugą, biologiją, geografiją, ekonomiką ar vadybą ir komunikaciją. Jei esi aktyvus, komunikabilus ir trokštantis gauti naujos patirties, kviečiame siųsti gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacnį laišką ir prisijungti prie mūsų komandos!
 
Tikimės, kad savanoris taps pilnaverčiu mūsų komandos nariu ir ilgainiui įsijungs ir į kitas mūsų veiklas aplinkosaugos, darnaus vystymo, klimato kaitos, turizmo, visuomenės informavimo ir švietimo srityse. Tai – puiki galimybė įgyti patirties bei gauti reikiamos informacijos moksliniams darbams. Taip pat kviečiame visus norinčius užsiimti savanoriška veikla, kurie yra neabejingi mūsų veikloms.
 
Siųsk CV ir motyvacinį laišką:
Telefonai pasiteiravimui: +370 673 82 158; +370 684 63 427
 
2013-11-27
 
 

Mūsų delegacija lankėsi pasaulinėje klimato kaitos konferencijoje Varšuvoje

2013 m. lapkričio 11-22 d. Varšuvoje vyko 19-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Šalių konferencija ir 9-asis Kioto protokolo Šalių susitikimas, sutrumpintai vadinamas COP19 (angl. Conference of Parties).
 
Konferencijoje lankėsi DVI ir BEF atstovės: Inga Ringailaitė, Gintarė Jonušauskaitė ir Valdonė Daugėlaitė.
 
Dalyvavimas konferencijoje yra viena iš projekto „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ (EEE-NVO-K1-MP-176) veiklų.
 
Daugiau apie konferenciją skaitytkite:
 
 
Projektą finasuoja: Norvegijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programa.
 
2013-11-26
 
 

Prasidėjo „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ projektas

 2013 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo naujas priojektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“ (Nr. EEE-NVO-K1-MP-176).
 
Projekto tikslas – stiprinti aplinkosaugos NVO vaidmenį formuojant klimato kaitos politiką.
 
Projektas finansuojamas Norvegijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos.
 
Projektą įgyvendina:
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“;
VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“;
Aplinkosaugos koalicija
 
Daugiau informacijos apie projektą rasite „Projekta“ skyriuje „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką
 
2013-09-24
 

Projektas „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ juda į priekį

Projektas „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) ir toliau rengia akcijas moksleiviams ir seminarus mokytojams.
Naujais mokslo metais 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 24 d. projekto organizatoriai aplankė Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos ir Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivius. Moksleiviai įdėmiai klausė teorinę dalį, aktyviai dalyvavo praktinių užsiėmimų metu ir puikius rezultatus pademonstravo „Protų kovos“ žaidime.
Iki spalio mėnesio yra įvykę 8 seminrai pedagogams (pasiekta 247 unikalūs kontaktai) ir 18 akcijų moksleiviams (pasiekta 2298 unikalūs kontaktai).
Prasidėjus naujiems moklo metams mokyklos aktyviai ruošiasi aplinkosauginiam konkursui. Projekto organizatoriai sulaukia daug skambučių ir elektroninių laiškų, kuriuose prašoma papildomos konsultacijos ir informacijos.
 
Daugiau informacijos apie projektą ir aplinkosauginį konkursą rasite „Projektai“ skyriuje „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“, arba susisiekę su Viktorija Baranauskiene, tel. 8684 63 427, el. p. viktorija@dvi.lt
 
Nekantriai laukiame Jūsų aplinkosauginio konkurso darbų!
 
Projektą „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) remia Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas pagal priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“", įgyvendina VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ drauge partnere VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.
Startuoja naujas projektas didinantis NVO gebėjimus energijso efektyvumo srityje

2013 m. rugsėjo 1 d. VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ kartu su partnerėmis Center for Ildsjæle (Center for Enthusiasts) (DK) bei Zala Briviba (LV) pradėjo vykdyti Šiaurės ministrų tarybo finansuojamą projektą „Baltijos šalių NVO gebėjimų stiprinimas skatinant mažų įmonių energijos efektyvumą“ (Nr. VGSLT–100), kuris tęsis iki 2014 m. balandžio mėn.
Projektu siekiama didinti Baltijos šalių (Lietuvos ir Latvijos) NVO žinias ir pajėgumus kaip apie Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimo galimybes mažose ir vidutinėse įmonėse. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto skiltyje mūsų interneto svetainėje.
2013-09-01

„ŽALIOJI MOKYKLA“ KVIEČIA Į RYGĄ!

„Žalioji mokykla“ kviečia visus pedagogus, kurie domisi aplinkosauga ir tuos, kurie draugiški aplinkai, į vasaros seminarą (stovyklą). Seminaras vyks 2013 m. rugpjūčio 11–14 d. Rygoje, ABC viešbutyje (Sampetera g. 139A, Ryga, Latvija).
Aplinkosauginius mokymus ves lektoriai iš Lietuvos (VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“), Latvijos (Latvijos žaliasis taškas, NVO „Homo ecos“, Latvijos gamtos fondas) ir Norvegijos (Norvegijos žaliasis taškas).
Seminarų metu sužinosite ir pagilinsite savo turimas žinias apie atliekų perdirbimą, kasdienį ekologišką vartojimą, aplinkai palankų gyvenimo būdą, žaliojo verslo skatinimo priemones, visuomenės aplinkosauginį švietimą bei kt.
Seminarus vedantys lektoriai ne tik naudosis įprasta dėstomąja forma, bet ir bus naudojami interaktyvūs mokymosi būdai, animacija, vaidyba. Įgytas žinias galima bus pritaikyti ir vedant pamokas moksleiviams.
Pedagogus iš Lietuvos kviečiame registruotis žemiau nurodytais kontaktais iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. Kadangi dalyvių iš Lietuvos skaičius ribotas – raginame paskubėti registruotis jau dabar, pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems.
Mokymai vyks anglų kalba. Dalyviams bus suteikiami pažymėjimai.
Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmokės seminaro organizatoriai.

Kontaktinis asmuo Lietuvoje:
Inga Ringailaitė,
VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorė,
Konstitucijos per. 23B-510,
Tel. +370 673 82 158
Faks. +370 5 20 52 717
El. p. inga@dvi.lt

Šiaulių apskrities pedagogams prasidėjo antrasis seminarų ciklas

Prasidėjo projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) antrasis seminarų ciklas pedagogams.

Pirmasis antrojo ciklo seminaras pedagogams vyko 2013 m. gegužės 11 d. Šukionių Jono Noreikos pagrindinėje mokykloje. Jo metu pedagogai pagilino savo žinias apie atliekų tvarkymą bei atsakingą gamtinių išteklių naudojimą. Antrasis šio ciklo seminaras pedagogams įvyko 2013 m. gegužės 12 d. Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Likę penki antrojo ciklo seminarai tęsis rudenį Kelmės, Joniškio, Radviliškio, Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto mokyklose.

Šiaulių apskrities moksleiviai dalyvauja aplinkosauginėje akcijoje

Prasidėjo projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) akcijos moksleiviams.

2013 m. balandžio 8 d. akcija Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinėje mokykloje prasidėjo moksleiviams skirtos akcijos apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą gamtinių išteklių naudojimą. 

Akcijų metu moksleiviai padalinami į tris grupes, kuriose trys skirtingi lektoriai  veda pamokas didėjančio atliekų kiekio ir gamtinių išteklių eikvojimo temomis. Taip pat moksleiviai atlieka praktines užduotis (mokosi rūšiuoti atliekas, atsakingai apsipirkinėti ir kt.), peržiūri mokomuosius filmukus apie atliekų tvarkymą. Po teorinės ir praktinės dalies moksleiviai susirenka į bendrą patalpą ir pritaikydami įgytas žinias varžosi tarpusavyje „Protų kovos“ žaidime. Nugalėjusios komandos taškai keliauja į aplinkosauginį konkursą (aplinkosauginio konkurso tarpinius rezultatus galite pamatyti „Projektai“ skyriuje „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“).

Atrinktas Šiaulių apskrities mokyklų moksleivius maloniai kviečiame dalyvauti akcijose!

Papildomos informacijos teirautis:
Viktorija Baranauskienė, tel. 8684 63 427, el. p. viktorija@dvi.lt
https://www.facebook.com/pages/Kur-keliauja-atliekos-Su%C5%BEinok-ir-papasakok/386882288076138

Projektą „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) remia Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas, įgyvendina VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ drauge partnere VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Šiaulių apskrities pedagogai mokysis atsakingo gamtinių išteklių vartojimo

Prasidėjo projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) pirmasis pavasario seminarų ciklas pedagogams.
 
2013 m. kovo 14 d. renginiu Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje prasidėjo pedagogams skirtas seminarų ciklas apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą gamtinių išteklių naudojimą.
 
Vėliau – kovo ir balandžio mėnesiais – šio ciklo seminarai įvyks dar šešiose Šiaulių apskrities mokyklose bei gimnazijose. Juose savo žinias apie atliekų tvarkymą bei tausojantį gamtinių išteklių naudojimą turės galimybę pagilinti Radviliškio, Naujosios Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo ir Šiaulių rajone dirbantys mokytojai.
 
2013-03-25 Šiaulių rajono Bubių pagrindinė mokykla. Šiaulių r., Bubiai, Dubysos g. 15;
2013-03-26 Radviliškio Lizdeikos gimnazija. Lizdeikos g. 6C, Radviliškis;
2013-03-27 Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;
2013-03-28 Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija. Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė.
2013-05-16 Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinė mokykla. Alyvų g. 6, Vaiguvos k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav.
 
Visus Šiaulių apskrities pedagogus maloniai kviečiame dalyvauti rengiamuose seminaruose!
 
Papildomos informacijos teirautis:
Inga Ringailaitė, tel. 8673 82158, el. p. inga@dvi.lt
Projektą „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044) remia Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas, įgyvendina VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ drauge partnere VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!

2011 m. sausio mėn. atlikti Eurobarometro tyrimo (Nr. 316) apie europiečių požiūrį į efektyvų išteklių naudojimą rezultatai rodo, kad lietuviams vis dar trūksta elementarių žinių apie atliekų tvarkymą ir efektyvų išteklių naudojimą, o bendras aplinkosauginio sąmoningumo lygis yra žemas. Siekiant gerinti situaciją, įtraukti visuomenę į aplinkos problemų sprendimą, dalyvavimą sprendimų priėmime būtina šviesti visuomenę. Siekdami prisidėti prie šios situacijos gerinimo 2012 m. rugsėjo 3 d. VšĮ ,,DVI Darnaus vystymo iniciatyvos” drauge su partnere VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras” pradėjo vykdyti projektą ,,Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!” (paraiškos kodas Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044), kuris tęsis iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šio projekto tikslas – ugdyti moksleivių ir mokytojų aplinkosauginį sąmoningumą ir skatinti juos pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą šviečiant apie atliekų tvarkymą su juo susijusias aplinkos problemas ir jų sprendimo būdus.

Pasirinkta projekto teritorija – Šiaulių regionas. O tikslinė projekto grupė – pedagogai ir moksleiviai, kurie vėliau aktyviai dalinsis gautomis žiniomis ir informacija: pedagogai – savo auklėtiniams, o moksleiviai – draugams, šeimos nariams, bendruomenėms.

Projekto metu pedagogams bus organizuota 14 seminarų (tema – didėjantis atliekų kiekis ir gamtinių išteklių eikvojimas), kuriuose jie pakels savo kompetencijas, o įgytas žinais vėliau galės panaudoti ugdydami moksleivius.

Skatinant moksleivius rinktis aplinkai palankų gyvenimo būdą bus organizuotas edukacinių renginių ciklas. Įvyks 21 akcija mokyklose, kuriose žaidimų, rungčių ir viktorinų forma bei demonstruojant mokomąjį filmą moksleiviams bus suteiktos žinios apie atliekų tvarkymą ir tausojantį gamtinių išteklių naudojimą. Vėliau akcijose dalyvavusių mokyklų moksleiviai įsijungs į aplinkosauginio projekto konkursą ir patys organizuos įvairias aplinkosaugines veiklas savo mokyklose bei taip rungsis tarpusavyje. Užbaigiant projektą, pasiektų konkurso rezultatų apibendrinimui bus organizuota moksleivių konferencija.

Pedagogai ir moksleiviai SUŽINOS ir PAPASAKOS kitiems!

Kviečiame į konferenciją!

Pastaruoju metu, siekiant paspartinti kaimo gyventojų perėjimą prie ne žemės ūkio veiklos, daug dėmesio skiriama jų persikvalifikavimui taip prisidedant prie ekonominės kaimo padėties gerinimo bei teigiamų socialinių pokyčių skatinimo. Kaimo žmonių verslumas, asmeninis iniciatyvumas, finansiniai ištekliai, verslo valdymo žinios ir įgūdžiai, gero verslo plano parengimas – ypač svarbūs užtikrinant ilgalaikį užimtumą, kaimo plėtrą ir augimą. Dėl visų šių priežasčių būtina skatinti kaimo bendruomenių verslumą.

Įgyvendinant projektą “Kaimo verslumo gerosios patirties sklaida” buvo išleistas leidinys, kuriame išsamiai aprašomi kelių kaimo bendruomenių verslumo projektai: priežastys, lėmusios jų inicijavimą, projektų įgyvendinimas, pagrindinės problemos, iškilusios rengiant ir vykdant projektus, pasiekti rezultatai.

Siekiant pasidalinti šių projektų vykdytojų patirtimi, kviečiame Jus į konferenciją-leidinio pristatymą “Kaimo verslumas: geroji bendruomenių patirtis”, kurio metu bus pristatytas projekto leidinys. Taip pat konferencijos metu bus apžvelgta bendra Lietuvos kaimo bendruomenių verslumo situacija, kaimo bendruomenių atstovai pristatys savo įgyvendintus projektus.

Konferencija vyks 2012 m. birželio 28 d. “Karolinos” viešbučio konferencijų centras, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, 7 seminarų salėje. Renginio programą rasite čia>>

Kadangi renginyje vietų skaičius ribotas, visus norinčius dalyvauti kviečiame registruotis el. paštu: snieguole@dvi.lt arba telefonu: 865043947. Registracija vyksta iki birželio 27 d. 12 val.!!!
 
 
 

EKOLOGINIŲ PROJEKTŲ KONKURSAS
„BŪKIM ŽALI“


Nuo š.m. lapkričio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyksta moksleivių ir studentų ekologinių projektų konkursas “Būkim žali”, kuriame kviečiami dalyvauti visi Vilniaus miesto mokyklų vyresnių klasių (9-12) moksleiviai bei Vilniaus miesto aukštųjų mokyklų studentai.

Projektai konkursui priimami iki gruodžio 9 d.
Nugalėtojai skelbiami gruodžio 17 d.
 
Darbai turi būti atsiųsti paštu, per kurjerį ar įteikti asmeniškai konkurso organizatoriui VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ adresu Konstitucijos pr. 23B-510, LT-08105, Vilnius arba, kai tai įmanoma, elektroniniu paštu bukim.zali@gmail.com
 
Daugiau informacijos bei konkurso paraišką rasite čia>> 
 
 
 

Š. m. liepos 18-22 dienomis "Klimato kaitos detektyvų" konkurse pirmąją vietą užėmusios Vilkaviškio rajono Paežerių vidurinės mokyklos atstovai vyko į tarptautinę projekto stovyklą Litoměřiceje (Čekija). Daugiau>>>
 

Baigėsi klimato kaitos detektyvų konkursas. Š. m. birželio mėnesį buvo išrinkti "Klimato kaitos detektyvų" konkurse dalyvavusių mokyklų geriausi projektai. Daugiau>>>
 

2011 m. vasario 2 d. organizuojami mokymai mokytojams "Apie klimato kaitos detektyvus". Mokymų metu mokytojai bus supažindinti su projekto tikslais bei projekto tinklalapiu.

Mokymai vyks Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje (Vienybės g. 1, Vilkaviškis). Renginio pradžia: 12:00 val., trukmė apie 2 valandas.

Visus norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame registruotis telefonais +37067285109 (Snieguolė) ir +37068463427 (Irma) bei el. paštu: snieguole@dvi.lt, irma@dvi.lt. Registracija vyksta iki vasario 1 d. 17 val.

Skubėkite registruotis, nes vietų skaičius ribotas!
 

2011 m. sausio 21 d. organizuojami mokymai mokytojams "Apie klimato kaitos detektyvus". Mokymų metu mokytojai bus supažindinti su projekto tikslais bei projekto tinklalapiu.
 
Mokymai vyks Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), 337 kab. Renginio pradžia: 12:00 val., trukmė apie 2 valandas.
 
Visus norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame registruotis telefonais +37067285109 (Snieguolė) ir +37068463427 (Irma) bei el. paštu: snieguole@dvi.lt, irma@dvi.lt.  Registracija vyksta iki sausio 20 d. 17 val.
 
Skubėkite registruotis, nes vietų skaičius ribotas!

 
2010 m. spalio 1 d. organizuojamas paprojekčio „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“ baigiamasis seminaras „Darnios energetikos planavimas savivaldybėse – iššūkiai ir galimybės“. Seminaro metu projekto partneriai pasidalins su dalyviais pasiektais rezultatais, įgyta patirtimi, aptars iškilusias problemas ir tolimesnes plėtros galimybes.

Renginys vyks Petronėlės Arbatauskienės kaimo turizmo sodyboje (Žveju g. 2, Vištyčio miestelis, Vilkaviškio rajono savivaldybė). Dalyvių registracijos pradžia – 10:30 val., renginio pradžia – 11 val. Renginio programą rasite čia.

Visus norinčius dalyvauti seminare maloniai prašome registruotis el. paštu irma@dvi.lt, bei telefonu 8 684 63 427 iki rugsėjo 29 d.

Rugpjūčio 19 d. organizuojamas paprojekčio „Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panaudojant Norvegijos patirtį“ baigiamasis seminaras „Darnaus turizmo plėtra Anykščiuose - iššūkiai ir galimybės“. Renginio metu bus pristatyta Anykščių rajono turizmo situacija, Norvegijos darnaus turizmo pavyzdžiai, sukurti įrankiai darnaus turizmo planavimui. Renginys vyks Anykščių verslo ir informacijos centre (Baranausko a. 2, Anykščiai). Renginio pradžia 10 val.
Renginio programą rasite čia.

Liepos 27 d. organizuojama konferencija „Sugauta saulė, įkinkytas vėjas: klimato kaitos švelninimo priemonės vietos lygmenyje“, kurioje dalyvaus profesionalūs specialistai, dirbantys klimato kaitos srityje, kaimo bendruomenių atstovai, verslo atstovais, savivaldybių atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Tai - baigiamoji projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių NVO partnerystė darniai energetikai“. Konferencija vyks „Kempingas slėnis“, Slėnio g. 1, Trakai.
Konferencijos dalyvių registracija vyks iki liepos 25 d. el. paštu info@dvi.lt, bei telefonu 867382158. Kviečiame registruotis!!!
Konferencijos programa. (jei neina parsisiųsti dokumento, prašom naudoti kitą naršyklę)

Projektas "Privačių miškų sąvininkų mokymas ir švietimas darniam miško ūkio vystymui" įsibėgėjo. Jau sėkmingai baigta pirmoji mokymų sesija, kuri vyko įvairiose Lietuvos miškų urėdijose nuo balandžio 12 d. iki gegužės 20 d. Antroji mokymų sesija prasidės rudenį.
Birželio 29 d. organizuojamas informacinis seminaras tema „Miškai ir klimato kaita“, kuris vyks Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Liepų g. Girionyse, Kauno raj.
Plačiau apie šį projektą: www.miskai.dvi.lt

2010 m. birželio 10 d. Anykščiuoe įvyko tretieji projekto „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“ mokymai tema „Darnus energijos naudojimas: biomasės energija, energijos efektyvumas ir aplinkai nekenksmingas transportas“.

2010 m. birželio 7-8 d. Anykščiuose įvyko antrieji projekto "Anykščių savivaldybės gebėjimų stiprinimas rajono darnaus vystymo ir turizmo planavimo gerinimui, panaudojant Norvegijos patirtį" mokymai „Strateginis turizmo valdymas ir viešojo sektoriaus vaidmuo".
Plačiau apie projektą ir įvykusius mokymus: www.turizmas.dvi.lt

2010 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje įvyko antrieji projekto „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“ mokymai tema „Atsinaujinanti energetika. Technologijos ir panaudojimo galimybės“.

2010 m. gegužės 3-4 d. Anykščiuose įvyko pirmieji projekto „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“ mokymai. Mokymuose dalyvavo Anykščių, Vilkaviškio savivaldybių ir jų steigtų įstaigų bei DVI darbuotojai. Mokymus vedė partneriai iš Norvegijos Hedmark apskrities ir įvairūs Lietuvos lektoriai.
Plačiau apie mokymus: index.php/pageid/556
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas