VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Klimato kaitos detektyvai

Nuo 2010 metų gruodžio mėnesio pradedamas vykdyti projektas „Klimato kaitos detektyvai“ (angl. Carbon Detectives).

Kas tie klimato kaitos detektyvai?

Tai tarptautinis moksleivių švietimo projektas, kurio pagrindinis tikslas – didinti Europos moksleivių aplinkosauginį sąmoningumą ir skatinti juos mąstyti globaliai. Juo siekiama motyvuoti moksleivius, o drauge – ir mokyklas, mažinti savo paliekamą „anglies pėdsaką“ (angl. School Carbon Footprint) bei skatinti mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant kokybiško moksleivių švietimo klimato kaitos švelninimo srityje, tarptautiniu lygiu dalinantis mokyklų patirtimi ir jau pasiektais rezultatais. Projektas vyksta Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Vokietijoje, Airijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje.

Pagrindiniai projekto tikslai:

• Paskatinti mokyklas ir mokinius visoje Europoje prisidėti prie pasaulinės klimato kaitos mažinimo;
• Įkvėpti ir suteikti galimybę jauniems žmonėms imtis praktinių priemonių mokyklose taupant energiją bei mažinant išmetamo anglies dvideginio kiekį;
• Sudominti ir padrąsinti mokytojus diegiant išmetamo anglies dvideginio mažinimo idėjas klasėse.

Projektas grindžiamas aplinkosauga besidominčių mokytojų gebėjimu sudominti bei įtraukti moksleivius į aktyvią veiklą. Mokytojai, norintys dalyvauti šiame projekte, kviečiami remtis parengta didaktine medžiaga ir per gamtos, biologijos, geografijos ar kitas pamokas, popamokinės veiklos arba klasės valandėlių metu aiškinti vaikams apie klimato kaitą, kartu su moksleiviais atlikti įvairius eksperimentus, parengti ir įgyvendinti savo mokyklos klimato kaitos švelninimo planą, kuris padės sumažinti mokyklos „anglies pėdsaką“.

Projekto internetinė svetainė

Projekto tinklalapis: www.carbondetectiveseurope.org. Užsiregistravę šiame puslapyje, rasite:
  • mokomąją medžiagą moksleiviams;
  • vadovą mokytojams;
  • klausimynus;
  • Klimato kaitos detektyvų konkurso medžiagą;
  • kitas šiame projekte dalyvaujančias mokyklas ir dar daug įvairios informacijos.
 
Atsakę į keletą nesudėtingų klausimų užregistruosite savo mokyklą bei iš karto sužinosite savo mokyklos anglies dvideginio pėdsaką. Atlikdami tolesnius veiksmus galėsite nustatyti tikslų jūsų mokyklos išmetamo COkiekį, gausite patarimų, kaip jį galima būtų sumažinti. Taip pat galite organizuoti ir dalyvauti klasės apklausose ir veiklose, palyginti savo mokyklą su kitomis Europos mokyklomis, peržiūrėti mūsų linksmą mokymo medžiagą ir t.t.
 
Tam, kad efektyviausiai išnaudotumėte mūsų interneto svetainės teikiamas galimybes, jums reikės jau suburtos ar naujai kuriamos aktyvių moksleivių ir mokytojų komandos. Jūsų Klimato kaitos detektyvai turi atlikti „žvalgybos misijas“ mokykloje ir išsiaiškinti, kas iš tikro joje vyksta: kiek energijos sunaudojama, kaip į mokyklą atkeliaujama, koks maistas mokykloje vartojamas ir pan. Taip pat detektyvai gali pasirinkti ir įgyvendinti interneto svetainėje siūlomus veiksmus ir pradėti klimato kaitos mažinimo kampaniją mokykloje.

Klimato kaitos detektyvų KONKURSAS

Siekiant paskatinti mokyklas dalyvauti šioje veikloje, organizuojamas konkursas, kuriame gali dalyvauti pradinių (8-11 metų) bei vidurinių (12-14 metų) mokyklų moksleiviai. Geriausio projekto konkursą Lietuvoje laimėjusi vidurinės mokyklos komanda 2011 m. liepą vyks į Čekiją ir dalyvaus geriausio Europos projekto konkurse. Pradinių klasių nacionalinių laimėtojų lauks prizai.
Norintys dalyvauti konkurse, turi:
  • užsiregistruoti projekto tinklalapyje;
  • tinklalapyje esančioje anglies dioksido skaičiuoklėje pateikti reikiamus duomenis, kad pasiekti bent antrąjį skaičiuoklės lygį;
  • užpildyti ir internetu pateikti konkurso paraišką (įkelti ją į savo mokyklos profilį tinklalapyje).
 
Jeigu mokykla yra pagrindinė, ir joje mokosi abiejų amžiaus grupių (8-11 ir 12-14 metų) vaikai, tuomet tinklapyje mokykla gali registruotis 2 kartus – vieną kartą kaip pradinė, kitą kartą kaip vidurinė. Atitinkamai prie mokyklos pavadinimo skliausteliuose turi būti prirašoma vaikų amžiaus grupė (8-11) arba (12-14).
Konkursą Lietuvoje koordinuoja VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ (tel. +37067382158, el. p. inga@dvi.lt). Visą reikiamą informaciją apie konkursą gali suteikti projektų vadovė Snieguolė Cironkaitė (tel. +37067285109, el. p. snieguole@dvi.lt).

Mūsų vizija

Atminkite, kad tai – ne tik jūsų mokyklos situacijos gerinimas: susivieniję kartu galime nuveikti daug daugiau! Mes norime, kad tiek visos mokyklos, tiek kiekvienas vaikas įsivaizduotų, kokia gali būti ateitis esant mažam anglies dvideginio išmetimui. Mes siekiame sukurti tarpkultūrinio supratimo ir naujų draugysčių tiltus. Todėl skatinsime viso žemyno mokyklas dalintis savo vizijomis ir rungtyniauti tarpusavyje.

Mes kiekvienas galime padaryti ką nors gero gamtai, tačiau suvieniję jėgas pasieksime kur kas daugiau.

 

Projekto medžiaga

Klimato kaitos detektyvų projekto aprašas (PDF)
 
Klimato kaitos detektyvų skrajutė (PDF)
 
Klimato kaitos detektyvų konkurso gairės (PDF)
 
Klimato kaitos detektyvų projekto pristatymas per mokymus (PDF)
 
Klimato kaitos detektyvų tinklapio vadovas (PDF)
 

Visą atsakomybę už informaciją paskelbtą šiame puslapyje prisiima autoriai. Ji nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį čia skelbiamos informacijos naudojimą.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas