VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas Lietuvos savivaldybėse

Straipsnis apie projekto eigą

Vilkaviškio ir Anykščių rajono savivaldybių darbuotojai gilina žinias energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos srityse.

Jau įpusėjo projektas, kurio metu Vilkaviškio ir Anykščių rajono savivaldybių darbuotojai gilina žinias energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos srityse. Penki partneriai: VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, Vilkaviškio ir Anykščių rajono savivaldybės, Norvegijos Hedmark apskrities administracija ir konsultacinė kompanija New Energy Performance AS įgyvendina paprojektį „Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse“, kurį finansuoja Norvegija, pagal Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ ir bendrai finansuoja Lietuvos Respublika.
Paprojekčio partneriai Anykščių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybės 2009 m. prisijungė prie savanoriško ES Merų pakto ir kartu su kitomis penkiomis Lietuvos savivaldybėmis įsipareigojo iki 2020 metų daugiau kaip 20 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Paprojektis prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo ir paskatins kitas savivaldybes aktyviau domėtis atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu Lietuvoje.
Paprojekčio tikslas – pasinaudojant Norvegijos patirtimi, skatinti atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą, didinant Lietuvos partnerių darbuotojų gebėjimus ir diegiant energijos bei klimato kaitos planus.
Vienas paprojekčio uždavinių – pagilinti Lietuvos partnerių (Vilkaviškio ir Anykščių savivaldybių, DVI) darbuotojų kompetencijas ir žinias energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos srityse, todėl partnerių darbuotojai dalyvaus specializuotuose mokymuose (iš viso numatytos 24 mokymų valandos), vyks į patirties mainų kelionę susipažinti su Norvegijos patirtimi skatinant atsinaujinančią energetiką. Nemažiau svarbu, kad paprojekčio metu Lietuvos poreikiams bus pritaikyta Norvegijoje naudojama darnios energetikos planų rengimo metodika, parengti bandomieji Vilkaviškio ir Anykščių rajonų energijos ir klimato kaitos planai.
Paprojekčio trukmė – 9 mėn. Jį planuojama įgyvendinti iki 2010 metų rugsėjo mėnesio.
Paprojekčio vertė 253.694,47 Lt., skirta paramos suma 215.640,30 Lt.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas