VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas Lietuvos savivaldybėse

Norvegijos patirties pritaikymas skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą Lietuvos savivaldybėse

2009 m. 7 Lietuvos savivaldybės, tarp kurių yra ir paprojekčio partnerės Vilkaviškio ir Anykščių sav., prisijungė prie savanoriško ES Merų pakto ir įsipareigojo iki 2020 m. daugiau kaip 20 proc. sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Dar iki pakto pasirašymo savivaldybės aktyviai vykdė katilinių pertvarką biomasės panaudojimui, diegė renovacijos ir energetikos ūkio modernizavimo priemones viešuose pastatuose. Šios iniciatyvos daugiausia buvo nulemtos siekio mažinti išlaidas šilumai ir elektrai, tuo tarpu teigiamas poveikis aplinkai nebūdavo įvertinamas. Pagrindinė to priežastis – savivaldybių žmogiškųjų išteklių ir gebėjimų klimato kaitos srityje trūkumas, savivaldybėms pritaikytų paprastų ir suprantamų energijos planavimo priemonių ir metodų stoka. Šiai problemai spręsti susitelkė penki partneriai: VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, Vilkaviškio ir Anykščių r. savivaldybės, Hedmarko apskritis ir konsultacinė kompanija New Energy Performance AS.

Projekto tikslas – pasinaudojant Norvegijos patirtimi skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą Vilkaviškio ir Anykščių rajonuose didinant Lietuvos paprojekčio partnerių darbuotojų gebėjimus bei diegiant energijos ir klimato kaitos planus.
Paprojekčio metu, siekiant didinti tikslinės grupės kompetencijas, 20 savivaldybių darbuotojų dalyvauvo specializuotuose 28 valandų trukmės mokymuose, 8 asmenys vyko į patirties mainų kelionę susipažinti su Norvegijos patirtimi skatinant atsinaujinančią energetiką. Buvo parengta mokymų medžiaga, Lietuvos poreikiams bus pritaikyta Norvegijoje naudojama energijos ir klimato kaitos planų sudarymo metodika (išleista 500 vnt.), parengti Vilkaviškio ir Anykščių rajonų darnios energetikos planai, kurie buvo patvirtinti abiejų savivaldybių tarybose, vyko viešinimo veikla.
Paprojekčio pabaigoje abi projekte dalyvavusios Lietuvos savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
Prezetaciją apie paprojekčio pasiekimus rasite čia.
 

Projekto numeris Nr.2004-LT0009-TES-2NOR-02-034

Paprojektį finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą
Paprojektį bendrai finansuoja Lietuva
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas