VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

NVO partnerystė darniai energetikai

Šiaurės ir Baltijos šalių NVO partnerystė darniai energetikai

Lietuvos, o taip pat ir Baltijos šalyse vis dar trūksta visuomenės supratimo ir paramos įgyvendinant priemones, skirtas klimato kaitos efekto mažinimui, tad būtina dėti daug pastangų tam, kad šviesti ir informuoti visus visuomenės segmentus ir įvairias suinteresuotas šalis šia tema ir siekti parodyti kad klimato kaitos mažinimo priemonės gali būti naudingos kiekvienam visuomenės nariui. Tai – plati niša NVO , kur jos gali veikti kaip ekspertai, švietėjai ir energetikos politikos įtakotojai. Tačiau dėl įvairių objektyvių ir subjektyvių priežasčių, tokių kaip žmogiškųjų išteklių trūkumas, žinių trūkumas klimato kaitos problema nėra pilnai padengta NVO veikloje.

Projektas siekia pašalinti šias kliūtis skatindamas NVO bendradarbiavimą Lietuvoje, o taip pat ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Baltijos ir Šiaurės šalių NVO, didinti Baltijos šalių NVO gebėjimus įtakoti klimato kaitos politiką, gilinant jų žinias apie atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimo ir energijos taupymo technologijas bei šviesti visuomenę apie klimato kaitos mažinimo priemones. Siekiant efektyvesnių rezultatų dauguma veiklų bus nukreiptos į vieną šalį, Lietuvą. Projekto informacijos sklaida bus daugiausia nukreipta į kaimiškų vietovių ir mažų miestelių gyventojus, nes šie, ypatingai skaudžiai paveikti ekonominės krizės, susiduria su būtinybe sumažinti savo išlaidas energijai bei pasitelkti naujus, iki tol nenaudotus būdus gauti papildomų pajamų iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Keturios NVO iš Lietuvos, Latvijos, Danijos ir Švedijos apjungė savo pastangas ir žinias šio projekto įgyvendinimui. Siekiant pakelti Lietuvos NVO žinių lygmenį DVI darbuotojams buvo organizuotas mokomasis vizitas į Daniją. Bus išanalizuoti sėkmingi atsinaujinančios energijos panaudojimo ir energijos taupymo priemonių diegimo atvejai Lietuvoje ir Latvijoje. O remiantis turima informacija bus parengtas ir publikuotas bendras leidinys apie sėkmingą patirtį iš visų partnerių šalių. Siekinat informuoti ir mokyti visuomenę apie klimato kaitos mažinimo priemones bus organizuota Lietuvos nacionalinė konferencija. Siekiant toliau plėtoti projekto metu įgytą patirtį partneriai toliau plėtos bendradarbaivimą ir pasirengs bendrą veiklos planą.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas