VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“
Mob. +370 684 63427
Mob. +370 673 82158
Faks.+370 5 2052717
E-paštas:info@dvi.lt

Projektai

Privačių miškų savininkų mokymai

Privačių miškų savininkų mokymas ir švietimas darniam miškų ūkio vystymui
 
 

Projektas finansuojamas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų plano priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miško ūkių veikla mokymas ir informavimas“
 
Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų bei viena iš svarbiausių Lietuvos ūkio šakų, kartu atliekantis ir kitas ne mažiau svarbias socialines bei ekologines funkcijas. Nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms, tenkindamas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes.
Dėl pastaruosius 15 metų vykusių didelių politinių ir ekonominių pokyčių šalyje, miškų, kaip gamtinių vertybių, apsauga tapo svarbiu ir tuo pat metu sudėtingu uždaviniu. Daugelis miškų savininkų negali užtikrinti ilgalaikio miško naudojimo, nes tam trūksta motyvacijos, žinių, ir sugebėjimo, o tai stabdo darnaus ir atsakingo miškų sektoriaus plėtrą.
Lietuvos žemės ūkio integracija į ES, taip pat kaimo plėtra neįmanoma be ilgalaikės ir pastovios žemės ir miškų savininkų profesinės kompetencijos ugdymo. Šiuo metu Lietuvoje yra 225 000 miško savininkų, ir nors pastaruosius penkerius metus privačių miškų savininkų mokymai suintensyvėjo, kol kas tėra apmokyta tik apie 7 proc. visų miško savininkų.
Projektas siekia stiprinti privačių miškų savininkų žinias ir profesinius įgūdžius, kad pagerinti subalansuoto miškų ūkio principais pagrįsto privačių miškų sektoriaus valdymą bei pagerinti jų ūkių konkurencingumą. Taip pat siekiama paskatinti savininkus aktyviau dalyvauti ES paramos schemose, įgyvendinamose Kaimo plėtros programos rėmuose.
Projekto metu bus surengti 43 (960 val. trukmės) informaciniai renginiai: 4 informaciniai seminarai keturiose savivaldybėse, 26 mokymų kursai 23-jose savivaldybėse, įskaitant 13 lauko dienų ir praktinių mokymų urėdijų demonstraciniuose plotuose ir miško savininkų valdose. Planuojama, jog juose dalyvaus ne mažiau nei 392 klausytojai. Mokymo kurso pabaigoje dalyviai gaus kurso baigimo pažymėjimą, kuris suteiks teisę miško savininkui savo miško sklype žymėti kirstinus medžius. Projekto viešinimo metu visuomenė bus informuojama apie žemės ir miškų ūkio problematiką.

 
 
 


Projekto interneto svetainė: www.miskai.dvi.lt

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas